Παραγωγή 2012-2013

Ομάδα Εργασίας

Μεταφράσεις κειμένων – Επιμέλεια παρουσίασης/ιστοσελίδας 

Μαριλύ Βεντούρη, Πελαγία Ζιώγα, Αγγελική Καρδαμάκη, Μαρία Ποιμενίδου, Νίκος Νικολαΐδης

Επιμέλεια Κειμένων –Ακαδημαϊκώς υπεύθυνη

Ευη Νίκα-Σαμψών, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Γενική επιμέλεια/ Συντονισμός / Τεχνική επίβλεψη

Δρ. Δημήτριος Α. Αδάμος

Τεχνικές Δοκιμές

Το παρακάτω πρόγραμμα αφορά μόνο στους φοιτητές του μαθήματος «Τεχνολογίες μετάδοσης πολυμέσων σε δίκτυα δεδομένων ΙΙ». Οι αναθέσεις καθηκόντων θα γίνουν σε συνεννόηση με τον κ. Αδάμο.

ΛΟΕΝΓΚΡΙΝ 

Γενική τεχνική δοκιμή – 20 Μαρτίου 18:00- 21:30

Πρόβα πριν την επίσημη προβολή – 21 Μαρτίου 15:00

Ανάθεση: Όλη η τάξη

ΤΡΙΣΤΑΝΟΣ ΚΑΙ ΙΖΟΛΔΗ 

Γενική τεχνική δοκιμή – 3 Απριλίου 18:00-21:30

Πρόβα πριν την επίσημη προβολή – 4 Απριλίου 15:00

Ανάθεση: Νικολαΐδης Νίκος, Βεντούρη Μαριλύ, Καρδαμάκη Αγγελική

ΜΑΚΒΕΘ

Γενική τεχνική δοκιμή – 17 Απριλίου 18:00-21:30, Εργαστήριο Υπολογιστών ΤΜΣ

Πρόβα πριν την επίσημη προβολή – 18 Απριλίου 15:00

Ανάθεση: Μαριόλα Σοφία, Κίμογλου Παναγιώτης

ΑΪΝΤΑ

Γενική τεχνική δοκιμή – 15 Μαίου 18:00-21:30

Πρόβα πριν την επίσημη προβολή – 16 Μαίου 15:00

Ανάθεση: Τυροπούλου Βενετία, Σαραϊλής Γιώργος

ΟΘΕΛΟΣ

Γενική τεχνική δοκιμή – θα ανακοινωθεί

Πρόβα πριν την επίσημη προβολή – θα ανακοινωθεί

Ανάθεση: θα ανακοινωθεί