Εισαγωγή στην Όπερα

Τμήμα: Τμήμα Θεάτρου Α.Π.Θ.

Τίτλος στο πρόγραμμα σπουδών: Εισαγωγή στην Όπερα

Διδάσκων: Δημήτριος Ναζίρης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Επικοινωνία: dnaziris@thea.auth.gr

Εξάμηνο: Εαρινό 2012-2013

Περιγραφή

Το μάθημα περιγράφει τους λόγους και τα ιστορικά δεδομένα που οδήγησαν στην εμφάνιση και εξέλιξη του φαινομένου του Λυρικού Θεάτρου στον κόσμο της Μουσικής και της Τέχνης γενικότερα. Επιπλέον της ιστορικής διαδρομής, εξετάζονται βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία των σημαντικών συνθετών, οι οποίοι διαμόρφωσαν και χαρακτήρισαν ο καθένας με τον τρόπο του τις σημαντικές στιγμές στην πορεία της Όπερας. Το μάθημα θα χρησιμοποιήσει ως οπτικοακουστικό υλικό τις διαδικτυακές μεταδόσεις του ακαδημαϊκού προγράμματος Òpera Oberta και θα ολοκληρωθεί με συζήτηση πάνω σε θέματα που θίχτηκαν στη διάρκειά του.

Επιστροφή στη λίστα μαθημάτων