Γενική επισκόπηση ιστορίας της Μουσικής ΙΙ

Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ.

Τίτλος στο Πρόγραμμα Σπουδών: Γενική επισκόπηση ιστορίας της Μουσικής ΙΙ

Διδάσκουσα: Εύη Νίκα – Σαμψών, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Επικοινωνία: enikasam@mus.auth.gr

Εξάμηνο: Εαρινό 2013-2014

Περιγραφή

Το μάθημα είναι εισαγωγικό, απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές του 2ου ή 4ου εξαμήνου σπουδών. Παρέχει τις βασικές προκαταρκτικές γνώσεις για την Ιστορία της Μουσικής και λειτουργεί ως βάση και για άλλα μαθήματα [ΥΕ] του ειδικού τομέα της Ιστορίας της Μουσικής που προσφέρονται στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. Ως προς το περιεχόμενο, επιχειρείται μια γενική επισκόπηση της ιστορίας της μουσικής από τον πρώιμο 17ο μέχρι και τον όψιμο 19ο αιώνα. Η εξέταση της περιόδου αυτής γίνεται με παρουσίαση και ανάλυση επιλεγμένων ζητημάτων μουσικής υφής, τεχνικής σύνθεσης, ύφους και αισθητικής και με παράλληλη ακρόαση ανάλογων μουσικών αποσπασμάτων. Κύριος στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση και η αφομοίωση γνώσεων για την χρονολογική κατάταξη και ταξινόμηση των συνθετών, για τα βασικά είδη μουσικής σύνθεσης. Παράλληλα στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με θέματα μεθοδολογίας, αλλά και του τρόπου ιστορικής θεώρησης των διαφόρων φαινομένων κατά την πορεία εξέλιξης της μουσικής γραφής. Επίσης το μάθημα επιδιώκει και μια εξοικείωση με τους τρόπους τεκμηρίωσης της μουσικής ιστοριογραφίας. Τα μαθήματα συνοδεύονται από σχολιασμένη ακρόαση μουσικών έργων.

Η βαθμολόγηση των φοιτητριών/φοιτητών που θα δηλώσουν το μάθημα γίνεται με την αξιολόγηση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Opera Oberta και της γραπτής εργασίας, η οποία παρουσιάζεται υποχρεωτικά στο πλαίσιο του μαθήματος. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο μάθημα είναι οι παρουσίες στις μεταδόσεις των έργων, οι οποίες θα λάβουν χώρα στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών του Α.Π.Θ. Η συμμετοχή στο μάθημα με παρουσίες προσφέρει 2 επιπλέον ECTS στο γενικό απαιτούμενο σύνολο.

Το πρόγραμμα Opera Oberta προσφέρει παράλληλα με τις μεταδόσεις και συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, μεταξύ άλλων: το ιστορικό πλαίσιο του έργου και τις συνθήκες δημιουργίας, την πλοκή, σύντομες αναλύσεις της μουσικοδραματουργικής δομής του εκάστοτε έργου, άρθρα ειδικών μελετητών σχετικά με τη σύνθεση, τη δραματουργία, τη σκηνοθεσία και τη σκηνογραφία της όπερας, καθώς και υλικό για τους συντελεστές της παράστασης, (τραγουδιστές, μουσικούς, αρχιμουσικούς, σκηνογράφους, σκηνοθέτες κ.λ.π.), φωτογραφίες και ενημερωτικό υλικό.

Επιστροφή στη λίστα μαθημάτων