Παραγωγή

Ομάδα Εργασίας

Επιμέλεια παρουσίασης/ιστοσελίδας 

Πελαγία Ζιώγα

Ακαδημαϊκώς υπεύθυνη

Ευη Νίκα-Σαμψών, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Γενική επιμέλεια / Συντονισμός / Τεχνική επίβλεψη

Δρ. Δημήτριος Α. Αδάμος

Τεχνικές Δοκιμές

Το παρακάτω πρόγραμμα αφορά μόνο στους φοιτητές του μαθήματος «Τεχνολογίες μετάδοσης πολυμέσων σε δίκτυα δεδομένων ΙΙ». Οι αναθέσεις καθηκόντων θα γίνουν σε συνεννόηση με τον κ. Αδάμο.

Οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σύντομα.